Wednesday, September 14, 2011

Buddha prayer [Trisaran Panchasheel]
This is the photo of the pray for Buddha.
Trisaran:

Namo Tassa Bhagvato Arahato
Samma Sam Buddhassa. ||3||

Buddham Sharanam Gacchami!
Dhammam Sharanam Gacchami!!
Sangham Sharanam Gacchami!!!

Dutiyampi Buddham Sharanam Gacchami!
Dutiyampi Dhammam Sharanam Gacchami!!
Dutiyampi Sangham Sharanam Gacchami!!!

Tatiyampi Buddham Sharanam Gacchami!
Tatiyampi Dhammam Sharanam Gacchami!!
Tatiyampi Sangham Sharanam Gacchami!!!

Panchasheel:
Panatipata veramani Sikkha padam samadhiyami!!1!!
Addinnadana veramani Sikkha padam samadhiyami!!2!!
Kamesumichachara veramani Sikhapadam Samdiyami!!3!!
Musavada veramani Sikkha padam samadiyami!!4!!
Sura meraya majja pamadthanna veramani Sikkha padam Samadiyami!!5!!

Saadhu! Saadhu!! Saadhu !!!

Jay Bhim! Namo Buddhaye!
Siddhartha Chabukswar

No comments:

Post a Comment